Kwintetten – pasen

 

Liedboek 2013 – 618 Christus lag in de dood terneer

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 619 Lof zij God in de hoogste troon

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 620 Hoor aan, gij die Gods kinderen zijt

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 621 Heerlijk verschenen is de dag

Koperkwintet.mp3

—–

Liedboek 2013 – 622 Nu triomfeert de Zoon van God

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 623 O hart, spring op van vreugde

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 213 – 624 Christus, onze Heer, verrees

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 625 Groen ontluikt de aarde

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 628 Nu moet gij allen vrolijk zijn

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 629 Ik ben in mijn hof gekomen

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 630 Sta op! Een morgen ongedacht

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 631 Tussen waken, tussen dromen

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 632 Dit is de dag die de Heer

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 633 De lichtvorst, de ontluisterde

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 634 U zij de glorie

koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 635 – De Heer is waarlijk opgestaan

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 637 O vlam van Pasen, steek ons aan

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 641 Jezus leeft en ik met Hem

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 642 Ik zeg het allen dat Hij leeft

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 643 Zing nu de Heer, Hij zag ons aan

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 645 Zing ten hemel toe

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 654 Zing nu de Heer, stem allen in

Koperkwintet – mp3

—–

Liedboek 2013 – 657 Zo lang wij ademhalen

Koperkwintet – mp3